Ponická vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Zvolenskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa na východe centrálnej časti. Na severe ho ohraničuje podcelok Bystrická vrchovina, na východe podcelok Povraznícka brázda, na juhu a na západe podcelok Zvolenská pahorkatina.

Okresy: Banská Bystrica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Granátka (811,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 430m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Ponická vrchovina sa ďalej nedelí.