Záhradnianska brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Beskydského predhoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti severovýchodne od Prešova. Na severe ho ohraničuje Ondavská vrchovina, na východe podcelok Hanušovská pahorkatina, na juhu Slanské vrchy (podcelok Šimonka) a Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina), na západe Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Stráže a Šarišské podolie) a na severozápade na malom úseku Čergov.

Okresy: Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 260m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Záhradnianska brázda sa ďalej nedelí.