Kostolianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Jelenec.

Poloha: Je to vnútrohorská brázda, ktorá zaberá centrálnu časť podcelku Jelenec a rozdeľuje ho na dve časti. Rozprestiera sa v okolí obce Kostoľany pod Tribečom. Na severe a severovýchode ju ohraničuje podcelok Veľký Tribeč (časť Zlatnianske predhorie), na východe podcelok Jelenec, na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Žitavská pahorkatina) a na západe podcelok Jelenec.

Okresy: Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v katastri obce Ladice v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty: Kotlina je z veľkej časti odlesnená.

Vodstvo: Veľkú časť územia zaberá údolie potoka Drevenica, ktorý tu priberá viacero prítokov.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.