Kráľova hoľa

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Kráľovohoľské Tatry.

Poloha: Nachádza sa na jeho juhovýchodnom okraji. Pomenovaná je podľa najvyššieho vrchu. Na severe ju ohraničuje časť Teplická kotlina, na severovýchode časť Predná hoľa, na východe Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj), na juhu Horehronské podolie (podcelok Heľpianske podolie) a na západe časť Priehyba (hranica vedie Ždiarskym sedlom).

Okresy: Brezno, Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kráľova hoľa (1.946,1m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 900m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Pod Kráľovou hoľou pramenia najväčšie slovenské rieky (Čierny Váh, Hornád, Hnilec a Hron).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.