Hnilecké podolie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hnilecké vrchy.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severe ho ohraničuje podcelok Hnilecké vrchy, Čierna hora (podcelky Roháčka a Bujanovské vrchy), na juhovýchode podcelok Kojšovská hoľa, na juhozápade podcelok Zlatý stôl a na západe podcelok Knola.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.