Dačolomská planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Krupinskej planiny.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti. Na severe ho ohraničuje podcelok Závozská vrchovina, na severovýchode Javorie (podcelok Javorianská hornatina), na východe a na juhu podcelok Modrokamenské úboče a na západe podcelok Bzovícka pahorkatina.

Okresy: Krupina, Levice, Veľký Krtíš.

Rozloha:

Najvyšší bod: Mavercová (709,2m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 220m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Dačolomská planina sa ďalej nedelí.