Oravická Magura

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Skorušinských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Na severe ho ohraničuje Oravská kotlina (hranica vedie približne v trase štátnej cesty), na východe štátna hranica s Poľskom, na juhu Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a na západe podcelok Skorušina (hranicou je údolie rieky Oravica).

Okresy: Tvrdošín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Magura (1.231,7m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severozápadnom okraji územia pri obci Vitanová v nadmorskej výške približne 690m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Oravická Magura sa ďalej nedelí.