Zázrivská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Kysucké bradlá.

Poloha: Zaberá jeho juhovýchodnú časť. Rozprestiera sa v okolí obcí Terchová a Zázrivá, podľa ktorej je pomenovaná. Na severe ju ohraničuje vlastný podcelok Kysucké bradlá, na východe Oravská Magura (podcelok Kubínska hoľa), na juhovýchode Oravská vrchovina, na juhu Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra, časti Osnica a Rozsutce) a na západe Žilinská kotlina (podcelok Varínske podolie, hranicou je osada Biely Potok v obci Terchová).

Okresy: Dolný Kubín, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v osade Biely Potok v obci Terchová v nadmorskej výške približne 550m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie západne od sedla Rovná hora odvodňuje Biely potok tečúci do Varínky, východnú časť rieka Zázrivka tečúca do Oravy.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.