Veterný vrch

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Spišskej Magury.

Poloha: Nachádza sa v jej severovýchodnej časti. Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom, na severovýchode Pieniny, na východe Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Ľubovnianska kotlina), na juhovýchode Levočské vrchy (podcelok Levočská vrchovina, hranicou je rieka Poprad), na juhu Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina) a na západe podcelok Repisko (hranica vedie údolím Rieky a cez Magurské sedlo).

Okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veterný vrch (1.111,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 490m.

Geologická stavba:

Reliéf: Hlavný hrebeň vedie po línii Veterný vrch (1.111,0m)-Riňava (1.005,0m)-Kameniarka (935,2m)-Toporecké sedlo (802,0m)-Magurské sedlo (949,0m). Tu nadväzuje na hlavný hrebeň podcelku Repisko.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Veterného vrchu sú: Staroveská kotlina, Ružbašské predhorie.