Kubínska hoľa

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Oravskej Magury.

Poloha: Nachádza sa v jej strednej časti priamo nad Dolným Kubínom. Na severe ho ohraničuje podcelok Paráč a Podbeskydská vrchovina, na severovýchode Oravská kotlina, na východe podcelok Budín, na juhu Oravská vrchovina a na západe Kysucká vrchovina (aj podcelkom Kysucké bradlá).

Okresy: Dolný Kubín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Minčol (1.395,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Kubínska hoľa sa ďalej nedelí.