Lesnianska planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podbeskydskej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti v údolí riek Biela Orava a Klinianka v okolí obce Oravská Lesná. Na severe ju ohraničujú Oravské Beskydy (podcelok Ošust), na východe vlastný podcelok Podbeskydská vrchovina (hranicou je rieka Mútňanka), na juhu Oravská Magura (podcelok Paráč), na juhozápade Kysucká vrchovina (podcelky Kysucké bradlá a Vojenné).

Okresy: Námestovo.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí rieky Klinianka pri obci Zákamenné v nadmorskej výške približne 680m.

Geologická stavba:

Reliéf: Okolie obce Oravská Lesná je charakteristické kopaničiarskym osídlením.

Lesné porasty:

Vodstvo: Hlavným vodným tokom je Biela Orava, ktorá tečie zväčša južným okrajom územia. Priberá tu množstvo horských bystrín (medzi nimi Juríkov potok, Zásihlianka, Klinianka, Mútňanka).  

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Lesnianska planina sa ďalej nedelí.