Sedlická brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť Šarišskej vrchoviny.

Poloha: Na severe ju ohraničuje vlastný celok Šarišská vrchovina, na juhu a na západe Čierna hora (podcelky Hornádske predhorie, Sopotnické vrchy, Bujanovské vrchy a Roháčka).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.