Smrekovica

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Braniska.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Od podcelku Sľubica ho oddeľuje sedlo Chvalabohu v priesmyku Branisko a údolie riečky Svinka. Na severe a východe ho ohraničuje Bachureň, na juhovýchode Šarišská vrchovina (časť Širocká brázda), na juhu podcelok Sľubica a na západe Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Okresy: Levoča, Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Smrekovica (1.199,9m).

Najnižší bod: Nachádza sa vo východnej časti územia v okolí obce Fričovce v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba: Smrekovická zóna je analógom ľubietovskej zóny veporika. Tvoria ju migmatity a granitoidy označované ako komplex Patrie. Nad nimi ležia mezozoické vápence a dolomity hronika.

Reliéf: Masívnejšia časť pohoria.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Smrekovica sa ďalej nedelí.