Rozsutce

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Krivánska Fatra.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti južne od Terchovej. Tvorí hrebeň, rozdelený úžinou Tiesňavy na dve časti. Od zvyšku pohoria ju oddeľuje údolie Veľká Bránica, sedlo Príslop, Štefanovská kotlina a sedlo Medziholie. Na severe ju ohraničuje Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá, časť Zázrivská brázda), na východe časť Osnica, na juhu časti Krivánske Veterné hole a Štefanovská kotlina a na západe Žilinská kotlina (podcelok Varínske podolie).

Okresy: Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Rozsutec (1.609,7m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na severnom okraji územia v lokalite Tiesňavy v nadmorskej výške približne 540m.

Geologická stavba: Územie ostro modelujú vápencovo-dolomitové horniny chočského príkrovu.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.