Žarnovické podolie

Zatriedenie: Geomorfologická časť Žiarskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej južnej časti v údolí rieky Hron v okolí Žarnovice. Na severe ju ohraničuje Žiarska kotlina, na juhovýchode Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina, aj časťou Breznické podolie) a na západe Vtáčnik (podcelky Raj, Župkovská brázda a Nízky Vtáčnik).

Okresy: Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí rieky Hron pri obci Voznica v nadmorskej výške približne 215m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Osou územia je rieka Hron, ktorá smeruje zo severu na juhozápad k Slovenskej bráne. Priberá tu najmä menšie vodné toky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.