Turecká

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Revúckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej juhovýchodnej časti. Na severe a na západe ho ohraničujú podcelky Dobšinské predhorie a Hrádok (časť Štítnické podolie), na východe Volovské vrchy (podcelky Knola a Zlatý stôl), na juhu Rožňavská kotlina a Slovenský kras (podcelok Plešivská planina).  

Okresy: Rožňava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Turecká (953,4m).

Najnižší bod: Juhovýchodný okraj územia v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Tureckej je Slanské podolie.