Novoveská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hornádske podolie.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti v údolí Hornádu v okolí mesta Spišská Nová Ves. Na severe ju ohraničuje podcelok Medvedie chrbty, na východe a na západe vlastný podcelok Hornádske podolie a na juhu Volovské vrchy (podcelok Havranie vrchy) a Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj).

Okresy: Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Údolie rieky Hornád v nadmorskej výške približne 440m.

Geologická stavba:

Reliéf: Takmer celú jej rozlohu zaberá obec Smižany a mesto Spišská Nová Ves, situované na oboch brehoch Hornádu.

Lesné porasty:

Vodstvo: Zo západu na východ územím preteká rieka Hornád, ktorá tu priberá viaceré menšie vodné toky (Holubnica, Brusník, Hlinica).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.