Toplianska niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnej časti a vytvára pás územia v okolí rieky Topľa približne medzi Vranovom nad Topľou a obcou Hlinné. Na severe ho ohraničuje Beskydské predhorie (podcelky Hanušovská pahorkatina a Mernícka pahorkatina), na východe podcelok Vranovská pahorkatina, na juhu Východoslovenská rovina (podcelky Ondavská rovina a Trebišovská tabuľa) a na západe podcelok Podslanská pahorkatina.

Okresy: Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 130m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie patrí medzi stredne husto osídlené oblasti a okrem niekoľkých obcí tu leží i Vranov nad Topľou.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Toplianska niva sa ďalej nedelí.