Štítnické podolie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hrádok.

Poloha: Leží v jeho východnej časti. Na severe ju ohraničuje podcelok Dobšinské predhorie, na východe podcelok Turecká, na juhovýchode a na juhu Slovenský kras (podcelky Plešivská planina a Koniarska planina) a na západe a severozápade podcelok Hrádok.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.