Martovská mokraď

Zatriedenie: Geomorfologická časť Podunajskej roviny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti. Na východe ju ohraničuje časť Novozámocké pláňavy, na juhovýchode Podunajská pahorkatina (podcelok Hronská pahorkatina, časť Hurbanovské terasy) a štátna hranica s Maďarskom a na západe vlastný celok Podunajská rovina.

Okresy: Komárno.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.