Podmalokarpatská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť Trnavskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti. Na severe a západu ju ohraničujú Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty, časti Homoľské Karpaty,  Smolenická vrchovina a Lošonská kotlina a podcelok Brezovské Karpaty), na východe časť Trnavská tabuľa a na juhu Podunajská rovina (aj časťou Úľanská mokraď).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.