Kluknavská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hornádske podolie.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnom výbežku. Je zovretá okolitými horstvami a leží na oboch brehoch rieky Hornád v okolí obcí Kluknava, Richnava a Hrišovce. Po obci Kluknava dostala pomenovanie. Na severe ju ohraničuje Branisko (podcelok Sľubica), na východe Čierna hora (podcelok Roháčka), na juhu Volovské vrchy (podcelok Hnilecké vrchy) a na západe v údolí Hornádu vlastný podcelok Hornádske podolie.

Okresy: Gelnica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Údolie rieky Hornád pri obci Štefanská Huta v nadmorskej výške približne 340m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Zo západu na juhovýchod preteká rieky Hornád, ktorá tu priberá menšie vodné toky (Zlatník, Dolinský potok, Záhorský potok).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.