Závadská tabuľa

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Zaberá rovinaté územie v jej severovýchodnej časti, juhovýchodne od Zemplínskej šíravy. Na severe a na severozápade ho ohraničuje Východoslovenská pahorkatina (podcelky  Zálužická pahorkatina a Podvihorlatská pahorkatina), na východe podcelok Sobranecká rovina, na juhozápade a na západe podcelok Senianska mokraď.

Okresy: Michalovce, Sobrance.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 100m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to rovinaté územie a je riedko osídlené.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Závadská tabuľa sa ďalej nedelí.