Tŕstie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Stolických vrchov.

Poloha: Zaberá centrálnu časť Stolických vrchov, od zvyšku pohoruia oddelenú údoliami riek Muráň (na východe) a Rimava (na západe). Na severe, východe a západe ho ohraničuje časť Muránska brázda. Na severe a severozápade ho ohraničuje Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), na severovýchode podcelok Stolica, na východe a juhu Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie aj časť Jelšavské podolie) a na západe podcelok Klenovské vrchy.

Okresy: Revúca, Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod: Salašiská (1.132,4m) v masíve vrchu Tŕstie.

Najnižší bod: Juhozápadný okraj územia v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Tŕstia je Muránska brázda.