Podvihorlatská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti. Na severe a severovýchode ho ohraničujú Vihorlatské vrchy (podcelok Humenské vrchy, časť Krivoštianka, podcelok Vihorlat, časti Kyjovská planina, Vihorlatská hornatina, Jasenovská hornatina a podcelok Popriečny), na východe podcelok Petrovské podhorie, na juhovýchode štátna hranica s Ukrajinou, na juhu Východoslovenská rovina (podcelky Sobranecká rovina a Závadská tabuľa) a podcelok Zálužická pahorkatina a na západe podcelok Laborecká niva.

Okresy: Michalovce, Sobrance.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 110m.

Geologická stavba:

Reliéf: Mierne zvlnená časť tvorí prechod medzi horstvom na severe a rovinou na juhu. Severný okraj východnej polovice územia zasahuje do CHKO Vihorlat. Územie patrí medzi stredne husto osídlené oblasti a najmä v plytkých údoliach vodných tokov ležia menšie a stredne veľké obce. Južný okraj zasahuje na okraj Michaloviec.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Podvihorlatská pahorkatina sa ďalej nedelí.