Hornokysucké podolie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turzovskej vrchoviny.

Poloha: Zaberá úzky pás v jeho južnej časti pri rieke Kysuca od obce Makov po Čadcu. Na severe ho ohraničujú podcelky Zadné vrchy a Predné vrchy, na východe Kysucké Beskydy (podcelok Javorský Beskyd), na juhovýchode Kysucká vrchovina (podcelok Krásňanská kotlina), na juhu Javorníky (podcelok Vysoké Javorníky).

Okresy: Čadca.

Rozloha:

Najvyšší bod: Buková (803,1m).

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia pri obci Horelica v nadmorskej výške 398m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Hornokysucké podolie sa ďalej nedelí.