Vikartovská priekopa

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Hornádskej kotliny.

Poloha: Na severe ju ohraničujú Kozie chrbty (podcelky Važecký chrbát a Dúbrava) a Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina), na východe podcelok Hornádske podolie, na juhu Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj) a Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry).

Okresy: Poprad, Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Hornád na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 520m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to priekopová prepadlina v podobe úzkeho pruhu orientovaná v západno-východnom smere. Tvorí výraznú zníženinu, ktorá od seba oddeľuje Kozie chrbty a Nízke Tatry. Pomenovaná je podľa obce Vikartovce, ktorá sa nachádza na jej západnom okraji.

Lesné porasty:

Vodstvo: Preteká ňou rieka Hornád.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Vikartovská priekopa sa ďalej nedelí.