Uličská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Bukovce.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti približne 20km východne od Sniny. V Severnej časti leží obec Uličské Krivé, v južnej časti obec Ulič, podľa ktorej je pomenovaná. Na severe ju ohraničuje vlastný podcelok Bukovce, na juhovýchode štátna hranica s Ukrajinou a na juhozápade podcelok Nastaz.

Okresy: Snina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom kraji územia v údolí rieky Ulička v nadmorskej výške približne 230m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Ulička a jej zo severu pritekajúceho prítoku Zbojský potok. Priberajú tu viacero menších prítokov. Ulička pokračuje juhovýchodným smerom a vlieva sa do rieky Uh.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.