Zlatnianske predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Veľký Tribeč.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej a juhozápadnej časti severozápadne od Zlatých Moraviec. Vytvára úzky pás vedúci od obce Súlovce na západe po obce Velčice a Žikava na východe. Na severe ju ohraničuje časť Vysoký Tribeč, na východe podcelok Rázdiel (časť Skýcovská vrchovina), na juhovýchode Podunajská pahorkatina (podcelok Žitavská pahorkatina), na juhozápade podcelok Jelenec (aj časťou Kostolianska kotlina), na západe Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Tribečské predhorie) a na severozápade časť Hornonitrianske predhorie.

Okresy: Topoľčany, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 220m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Západné úbočia opatria do povodia rieky Nitra a stredná a východná časť do povodia rieky Žitava.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.