Levočská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Medvedie chrbty.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti v okolí mesta Levoča. Obklopuje ju iba jej vlastný podcelok Medvedie chrbty.

Okresy: Levoča.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí Levočského potoka v lokalite Levočské Lúky v nadmorskej výške približne 460m.

Geologická stavba:

Reliéf: Jej veľkú časť zaberá mesto Levoča. Kotlina leží v zovretí vrchov a najmä severne ležiace Levočské vrchy umožňujú zaujímavé a ďaleké výhľady z okolitých vrchov. Najlepšie výhľady sú z Mariánskej hory (760,5m) nad Levočou.

Lesné porasty:

Vodstvo: Zo severu južným smerom tečú vodné toky, ktoré ústia do Levočského potoka, prítoku rieky Hornád.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.