Sopotnické vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Čiernej hory.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej centrálnej časti. Na severe ho ohraničuje Šarišská vrchovina, na východe podcelok Hornádske predhorie, na juhu podcelok Pokryvy a na západe podcelok Bujanovské vrchy.

Okresy: Gelnica, Košice-okolie, Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Somár (700,6m).

Najnižší bod: Juhovýchodný okraj územia v nadmorskej výške približne 240m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Sopotnické vrchy sa ďalej nedelí.