Petrovská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Cerovej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti. Na severe ho ohraničuje Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina), na juhu štátna hranica s Maďarskom a na západe podcelok Hajnáčska vrchovina.

Okresy: Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod: Biríň (395,4m).

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v nadmorskej výške približne 160m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Petrovskej vrchoviny sú: Baštianska kotlina, Hostická kotlina.