Strekovské terasy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hronská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severe ju ohraničuje časť Bešianska pahorkatina, na východe časť Hronská tabuľa, na juhu časti Belianske kopce, Búčske terasy a Chrbát, a na západe časť Hurbanovské terasy.   

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.