Železnícka brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Železnícke predhorie.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti. Na severe, juhu a západe ju ohraničuje podcelok Železnícke predhorie, na východe Slovenský kras (podcelok Jelšavský kras) a Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina, časť Licinská pahorkatina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.