Bošácke bradlá

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bielych Karpát.

Poloha: Nachádza sa v južnej polovici ich strednej časti približne medzi obcou Dolná Súča a Starou Turou. Na severe ho ohraničuje podcelok Súčanská vrchovina (aj časťou Súčanská kotlina), na východe a na juhovýchode Považské podolie (podcelok Bielokarpatské podhorie), na juhozápade Myjavská pahorkatina a na západe podcelky Javorinská hornatina, Beštiny a Lopenická hornatina.

Okresy: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf: Vytvára úzky pás územia medzi samotnými Bielymi Karpatmi Považským podolím. Územie je súčasťou CHKO Biele Karpaty.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Bošácke bradlá sa ďalej nedelí.