Lopenícka hornatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bielych Karpát.

Poloha: Nachádza sa v ich strednej časti. Severnou časťou kopíruje štátnu hranicu s Českou republikou. Na území Slovenska ho ohraničujú iba podcelky Bielych Karpát: na severovýchode Súčanská vrchovina, na juhovýchode Bošácke bradlá a na juhozápade Beštiny. Pomenovaný je podľa najvyššieho vrchu.

Okresy: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Lopeník (911,3m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie je súčasťou CHKO Biele Karpaty.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Lopenícka hornatina sa ďalej nedelí.