Javorinská hornatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bielych Karpát.

Poloha: Leží v ich juhozápadnej a najvyššej časti. Severnou časťou kopíruje štátnu hranicu s Českou republikou. Na území Slovenska ho ohraničuje na východe podcelok Beštiny, na juhovýchode podcelok Bošácke bradlá, na juhu Myjavská pahorkatina a na západe podcelok Žalostinská vrchovina.

Okresy: Myjava, Nové Mesto nad Váhom.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľká Javorina (970,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf: Veľká časť územia je súčasťou CHKO Biele Karpaty.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Javorinská hornatina sa ďalej nedelí.