Žalostinská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bielych Karpát.

Poloha: Je to ich najzápadnejšia a najjužnejšia časť. Svojou severnou časťou kopíruje štátnu hranicu s Českou republikou. Na území Slovenska ho ohraničuje na východe podcelok Javorinská hornatina, na juhu Myjavská pahorkatina a na západe Chvojnická pahorkatina (podcelky Unínska pahorkatina a Skalický hájik).

Okresy: Myjava, Skalica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Žalostiná (621,4m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 280m.

Geologická stavba:

Reliéf: Veľká časť územia je súčasťou CHKO Biele Karpaty.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Žalostinská vrchovina sa ďalej nedelí.