Unínska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Chvojnickej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej centrálnej časti a zaberá jej veľkú časť. Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Českou republikou, na severovýchode podcelok Skalický hájik, na východe Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina) a Myjavská pahorkatina, na juhovýchode podcelok Senická pahorkatina, na juhu a na západe Borská nížina (podcelky Myjavská niva a Gbelský bor) a na severozápade Dolnomoravský úval (časť Dyjsko-moravská niva). Unínska pahorkatina obklopuje podcelok Zámčisko.

Okresy: Senica, Skalica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 180m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Unínska pahorkatina sa ďalej nedelí.