Myjavská niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Borskej nížiny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnej časti a zaberá úzky pás územia v okolí stredného a dolného toku rieky Myjava. Na severe ho ohraničuje podcelok Gbelský bor a Chvojnická pahorkatina (podcelky Unínska pahorkatina a Senická pahorkatina), na juhovýchode podcelok Podmalokarpatská zníženina, na juhu podcelky Bor a Záhorské pláňavy a na západe Dolnomoravský úval (časť Dyjsko-moravská niva).

Okresy: Senica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 150m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Myjavská niva sa ďalej nedelí.