Senická pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Chvojnickej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej juhovýchodnej časti. Na severe a severozápade ho ohraničuje podcelok Unínska pahorkatina, na východe Myjavská pahorkatina a na juhu a na juhozápade Borská nížina (podcelky Podmalokarpatská zníženinaMyjavská niva).

Okresy: Senica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Vinohrádky (340,2m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 180m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Východným okrajom územia preteká rieky Myjava.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Senická pahorkatina sa ďalej nedelí.