Gbelský bor

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Borskej nížiny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnom výbežku, východne od nivy rieky Morava, približne medzi obcami Kopčany a Kúty. Na severe a na západe ho ohraničuje Dolnomoravský úval (časť Dyjsko-moravská niva), na východe Chvojnická pahorkatina (podcelok Unínska pahorkatina) a na juhu podcelok Myjavská niva.

Okresy: Senica, Skalica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 150m.

Geologická stavba:

Reliéf: Osídlené sú iba okrajové časti, v západnej časti sa nachádzajú uhoľné bane a ropné vrty.

Lesné porasty: Územie je charakteristické borovicovým lesmi, ktoré absentujú len v severnej časti.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Gbelský bor sa ďalej nedelí.