Skalický hájik

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Chvojnickej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnej časti západne od Skalice. Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Českou republikou, na východe Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina) a na juhu a na západe podcelok Unínska pahorkatina.

Okresy: Skalica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veterník (316,3m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 180m.

Geologická stavba:

Reliéf: Východný okraj územia zasahuje do CHKO Biele Karpaty.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Skalický hájik sa ďalej nedelí.