Zádielska planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slovenského krasu.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Na severe ho ohraničujú Volovské vrchy (podcelok Pipitka), na východe podcelok Jasovská planina, na juhovýchode Košická kotlina (podcelok Košická rovina), na juhu podcelok Turnianska kotlina a na západe podcelok Horný vrch.  

Okresy: Košice-okolie.

Rozloha:

Najvyšší bod: Grečov (891,3m).

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 180m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zádielska planina sa ďalej nedelí.