Štiavnická brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Sitnianska vrchovina.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti v okolí Banskej Štiavnice, ktorá leží v jej centrálnej časti. Na severe a severozápade ju ohraničuje podcelok Hodrušská hornatina, na východe podcelok Skalka (hranicou je údolie riek Štiavnica a Jasenica), na juhu a na západe časť Sitnianske predhorie a na juhozápade časť Sitno.

Okresy: Banská Štiavnica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Údolie rieky Štiavnica na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 390m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Severnú časť územia odvodňuje rieka Jasenica (významný prítok Beliansky potok). Centrálnu a južnú časť odvodňuje rieka Štiavnica (významné prítoky Drieňovský potok, Ilijský potok).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.