Sielnické vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Chočských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti. Od podcelku Choč na západe ho oddeľuje sedlo Vrchvarta a dolina potoka Teplianka, od podcelku Prosečné na východe ho oddeľuje Sestrčská dolina. Na severe ho ďalej ohraničuje Oravská vrchovina (aj časťou Podchočská brázda) a na juhu Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina).

Okresy: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod: Magura (1.170,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 620m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je charakteristický miernejšími formami, rozšírenými na horninách krížňanského príkrovu s najvyššími vrcholmi Magura (1.170,6m), Havrania (1.129,8m) a Sielnická hora (1.051,4m).

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Sielnické vrchy sa ďalej nedelí.