Vlašská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hornádske podolie.

Poloha: Leží na jeho južnom okraji. Nachádza sa v údolí Hornádu v okolí mesta Spišské Vlachy, po ktorom je pomenovaná. Na severe ju ohraničuje vlastný podcelok Hornádske podolie, na juhu Volovské vrchy (podcelok Hnilické vrchy, časť Galmus).

Okresy: Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Údolie rieky Hornád v nadmorskej výške približne 380m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Zo západu na východ preteká rieka Hornád, ktorá tu priberá viaceré menšie vodné toky (Branisko, Klčovský potok, Peklisko).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.