Modrokamenské úboče

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Krupinskej planiny.

Poloha: Zaberá jeho južnú a východnú časť. Na severe ho ohraničuje podcelok Dačolomská planina a Javorie (podcelok Javorianská hornatina), na východe Ostrôžky, na juhu Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina) a na západe podcelok Bzovícka pahorkatina.

Okresy: Levice, Veľký Krtíš.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 170m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Modrokamenské úboče sa ďalej nedelí.