Nastaz

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bukovských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich južnej časti približne medzi údolím rieky Cirocha na západe a štátnou hranicou s Ukrajinou na východe. Na severovýchode ho ohraničuje podcelok Bukovce, na juhovýchode štátna hranica s Ukrajinou, na juhozápade Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina) a na západe Laborecká vrchovina.

Okresy: Snina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Nastaz (800,9m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 270m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Nastaz sa ďalej nedelí.