Širocká brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť Šarišskej vrchoviny.

Poloha: Na severe ju ohraničuje Bachureň, na severovýchode Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Šarišské podolie), na juhu vlastný celok Šarišská vrchovina a Čierna hora (podcelok Roháčka) a na západe Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.